1000 mil pro jeden cíl = 1 000 míľ pre jeden cieľ.

Extrémna kynologická vytrvalostná štafeta naprieč Slovenskom a Českou
republikou so zameraním na:

- Propagáciu Rady mládeže Žilinského kraja a jej  českého partnera Nadačného fondu detskej onkológie Krtek
- Propagáciu spoločného národného psieho plemena Československého vlčiaka
(ďalej len ČSV) jeho jedinečných vlastností, medzi ktoré patrí vytrvalosť, rýchla
regenerácia síl  a silný pocit spolupatričnosti k svojej rodine – svorke.
- Vzájomnú medzinárodnú spoluprácu slovenských a českých majiteľov CSV

viac na: www.1000mil.eu

Komentáre sú uzavreté.