Cieľova porada projektových tímov

Osoby z Čiech aj Slovenska, ktoré riadili  od roku 2012 aktivity projektu Krtek v síti sa stretli na svoje záverečnej porade 12.2.2015  na Klinike detskej onkológie v Brne.

Cieľom pracovnej porady bolo zhodnotiť celý projekt, jeho dopady aj výstupy. No zároveň naplánovať aj aktivity, ktoré budú súčasťou obdobia udržateľnosti projektu počas najbližších 5 rokoch. A veru, je sa načo tešiť.

Komentáre sú uzavreté.