Archív pre Apríl 2014

Výzva na predloženie cenovej ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Rada mládeže Žilinského kraja
Poštová adresa: Rajecká 17, 01001 Žilina
IČO 37807552
DIČ: 2021679242
Kontaktné osoby: Mgr. Monika Čierniková, projektová manažérka
Štatutárny zástupca: Ing. Darina Čierniková, riaditeľka Kancelárie projektového riadenia
Telefón: 0908965002
e-mail: ciernikova@rmzk.sk

2. Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie služieb Čítať viac

POZVÁNKA na rekondično-pohybový pobyt

Srdečne  pozývame na medzinárodný rekondično-pohybový pobyt,

ktorý je určený pre detských onkologických pacientov a ich rodiny.

Miesto konania pobytu: Hotel Vyhlídka****, Luhačovice, ČR, http://www.vyhlidka.eu/

Termín konania pobytu: 22.5.- 25.5.2014 Čítať viac