Archív pre Júl 2013

Výzva na predloženie ponuky „Služby“

Rada mládeže Žilinského kraja (ďalej len „RMŽK“), Rajecká 17, 010 01 Žilina ako subjekt podľa § 7 ods. 1, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre podlimitnú zákazku na služby bežne dostupné na trhu, v hodnote pre podlimitné zákazky, zabezpečené v súlade s § 9 ods. 9, zákona č. 25/2006 Z. z. v znení zákona č. 95/2013 Z. z. Čítať viac

Projektové tímy sa stretli v Terchovej

porada-terchova-003Zástupcovia projektových tímov z Česka a zo Slovenska sa stretli 12.4.2013 v terchovskom hoteli Gavurky na pracovnej porade,  kde zhodnotili činnosti druhého monitorovacieho obdobia a vytýčili ciele na najbližšie mesiace. Čítať viac