Archív pre September 2012

Prieskum trhu Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

Prieskum trhu

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

 podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služieb Čítať viac