Archív pre August 2012

Prieskum trhu Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

Prieskum trhu

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

 podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služieb

  1. 1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:  Rada mládeže Žilinského kraja

Poštová adresa: Rajecká 17, 01001 Žilina Čítať viac

Krtek v síti – Začíname

Rada mládeže Žilinského kraja rozširuje vďaka Nadačnému fondu detskej onkológie Krtek so sídlom v Brne a Univerzite Palackého v Olomouci svoje pôsobenie aj medzi mladých, ktorým zdravie nedovolí viesť plnohodnotný život. Čítať viac