Archív pre Výzvy

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Rada mládeže Žilinského kraja Rajecká 17, 010 01 Žilina podľa § 9 odd. 9  zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služieb, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk na poskytnutie služieb na pobyt, ktorý bude 7.-11.1.2015 v horskom prostredí Kysuce alebo Orava Čítať viac

Výzva na predloženie cenovej ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Rada mládeže Žilinského kraja
Poštová adresa: Rajecká 17, 01001 Žilina
IČO 37807552
DIČ: 2021679242
Kontaktné osoby: Mgr. Monika Čierniková, projektová manažérka
Štatutárny zástupca: Ing. Darina Čierniková, riaditeľka Kancelárie projektového riadenia
Telefón: 0908965002
e-mail: ciernikova@rmzk.sk

2. Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie služieb Čítať viac

Výzva na dodanie služby na mikrobusovú dopravu 1.3. 2014 a 8.3.2014

Účel dopravy : odvoz detí na zimný pobyt  – pohybový program deti počas a po onkologickej liečbe a potom dovoz späť Čítať viac

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Rada mládeže Žilinského kraja Rajecká 17, 010 01 Žilina podľa § 9 odd. 9  zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služieb, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk na poskytnutie služieb na pobyt, ktorý bude 9.- 23.8.2014 v regióne Oravahttp://krtko.rmzk.sk/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif Čítať viac

Výzva na predloženie ponuky „Služby“

Rada mládeže Žilinského kraja (ďalej len „RMŽK“), Rajecká 17, 010 01 Žilina ako subjekt podľa § 7 ods. 1, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre podlimitnú zákazku na služby bežne dostupné na trhu, v hodnote pre podlimitné zákazky, zabezpečené v súlade s § 9 ods. 9, zákona č. 25/2006 Z. z. v znení zákona č. 95/2013 Z. z. Čítať viac

Prieskum trhu Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služieb

  1. 1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:  Rada mládeže Žilinského kraja

Poštová adresa: Rajecká 17, 01001 Žilina Čítať viac

Prieskum trhu Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

 

Prieskum trhu

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služieb Čítať viac

Prieskum trhu Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

Prieskum trhu

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

 podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služieb Čítať viac

Prieskum trhu Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

Prieskum trhu

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

 podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služieb

  1. 1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:  Rada mládeže Žilinského kraja

Poštová adresa: Rajecká 17, 01001 Žilina Čítať viac